RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS

Biosistēmu terminoloģijas centrs

 

 

 

 

 

 

 

 

Sējumi:

 

Biosistēmu Terminoloģijas Centra Biļetens


ISSN 2501-0336 (online)

Sākums / Home

2 (2018)

1 (2017)

 

 

 

 

Kontaktinformācija un

informācija par projektiem:

rpd-science @ inbox. lv

 

 

 

 

RPD Science izdevumi

 

Raksti par dabu

Scripta Letonica

RPD Abstracts

 

 

 

 

 

Visi sējumi vienkopus / All volumes in one place

 

2. sējums     Nr. 1  (2018)

 

          Saturs / Content

 

Organismu latviskie nosaukumi (7)
Latvian names of organisms (7)

apstiprināts publicēšanai: 27.07.2018.

 

Ar parasto bieti (Beta vulgaris) saistīto latvisko nosaukumu revīzija
Revision of Latvian names associated with Beta vulgaris

apstiprināts publicēšanai: 27.07.2018.

 

Kāpostu (Brassica) un sinepju (Sinapis) ģints sugu latvisko nosaukumu revīzija
Revision of Latvian names of species within the plant genera Brassica and Sinapis

apstiprināts publicēšanai: 27.07.2018.

 

Citrusu (Citrus) un poncirusu (Poncirus) latvisko nosaukumu revīzija
Revision of Latvian names of species within the plant genera Citrus and Poncirus

apstiprināts publicēšanai: 30.07.2018.

 

Ar ķirbju ģinti (Cucurbita) saistīto latvisko nosaukumu revīzija
Revision of Latvian names associated with genus Cucurbita

apstiprināts publicēšanai: 31.07.2018.

 

Spulgnagleņu (Lychnis) un sveķeņu (Viscaria) latviskie nosaukumi
Latvian names of species within the plant genera Lychnis and Viscaria

apstiprināts publicēšanai: 31.07.2018.

 

Sniegrožu ģints (Helleborus) latvisko nosaukumu revīzija
Revision of Latvian names of species within the plant genus Helleborus

apstiprināts publicēšanai: 31.07.2018.

 

Kviešu ģints (Triticum) un saistīto latvisko nosaukumu revīzija
Revision of Latvian names associated with genus Triticum

apstiprināts publicēšanai: 31.07.2018.

 

Agropyron, Australopyrum, Campeiostachys, Elymus un Thinopyrum latvisko nosaukumu revīzija
Revision of Latvian names of species within the plant genera Agropyron, Australopyrum, Campeiostachys, Elymus and Thinopyrum

apstiprināts publicēšanai: 01.08.2018.

 

Ar lauka pupu (Vicia faba) saistīto latvisko nosaukumu revīzija
Revision of Latvian names associated with Vicia faba

apstiprināts publicēšanai: 01.08.2018.

 

lejupielādēt visu numuru

 

1. sējums     Nr. 3  (2017)

 

          Saturs / Content

 

Organismu latviskie nosaukumi (5)
Latvian names of organisms (5)

apstiprināts publicēšanai: 08.06.2017.

 

Organismu latviskie nosaukumi (6)
Latvian names of organisms (6)

apstiprināts publicēšanai: 12.11.2017.

 

Par "sīpols" un "vairsīpols" lietojumu
On the usage of "sīpols" and "vairsīpols"

apstiprināts publicēšanai: 12.11.2017.

 

Augu ģinšu Ligustrum un Syringa sugu nosaukumi latviešu valodā
Latvian names of species within the plant genera Ligustrum and Syringa

apstiprināts publicēšanai: 12.11.2017.

 

lejupielādēt visu numuru

 

 

1. sējums     Nr. 2  (2017)

 

          Saturs / Content

 

Augu slimību latviskie nosaukumi
Latvian names of plant diseases

apstiprināts publicēšanai: 24.04.2017.

 

Organismu latviskie nosaukumi (3)
Latvian names of organisms (3)

apstiprināts publicēšanai: 02.05.2017.

 

Augu ģints Rubus sugu nosaukšana latviešu valodā
Naming of species in Latvian within the plant genus Rubus

apstiprināts publicēšanai: 16.05.2017.

 

Organismu latviskie nosaukumi (4)
Latvian names of organisms (4)

apstiprināts publicēšanai: 31.05.2017.

 

Augu ģints Prunus sugu nosaukšana latviešu valodā
Naming of species in Latvian within the plant genus Prunus

apstiprināts publicēšanai: 02.06.2017.

 

Augu ģints Ulmus sugu nosaukšana latviešu valodā
Naming of species in Latvian within the plant genus Ulmus

apstiprināts publicēšanai: 02.06.2017.

 

lejupielādēt visu numuru

 

 

1. sējums     Nr. 1  (2017)

 

 

          Saturs / Content

 

Biosistēmu terminoloģijas centrs

 

Organismu latviskie nosaukumi (1)
Latvian names of organisms (1)

apstiprināts publicēšanai: 12.04.2017.

 

Augu un bišu slimību latviskie nosaukumi
Latvian names of plant and bee diseases

apstiprināts publicēšanai: 12.04.2017.

 

Organismu latviskie nosaukumi (2)
Latvian names of organisms (2)

apstiprināts publicēšanai: 20.04.2017.

 

lejupielādēt visu numuru

 

 

 

 

 

 

Atjaunots: 17.08.2018.

 

 

© "RPD Science" 2011–2018

Address: Kooperācijas iela 1A,

Dobele, Dobeles nov., LV-3701, LATVIA

RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS