RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS

RPD Science journals

 

 

 

 

 

 

 

 

Issues

 

Scripta Letonica

ISSN 2255-8926 (print)
ISSN 2255-8934 (online)

 

 

Website under

construction

 

 

RPD Science titles

 

Raksti par dabu

Scripta Letonica

RPD Abstracts

 

 

for authors / autoriem

Volume 1 (Number 1)             (2014)

 

Kokaugu kaitēkļu noteicējs pēc bojājumiem augļdārzos un apstādījumos                                     5–221

Keys to identification of pests by injuries to woody plants in fruit-gardens and parks [English abstract]

 

Papīra versija 13.00 EUR + pasta izdevumi                           Elektroniskā versija 11.00 EUR (lasāms tikai datorā)
Printed version 13.00 EUR + postal expenses                        Electronic version 11.00 EUR (readable only)

 

Informācijai / for information rpd-science@inbox.lv

 

A. Rupais, A. Stalažs, R. Strelčūns

 

Kopsavilkums

            Šis ir Amanda Rupā 1999. gādā publicētā noteicēja papildināts un pārstrādāts izdevums. Noteicējs sagatavots divās daļās un paredzēts gan zinātnieku, gan plašākai auditorijai. Pirmajā daļā ietverta vispārīga informācija par divu galveno posmkāju grupu – kukaiņu un ērču kaitēkļiem. Papildu sniegts īss ievads par augu bojājumu veidiem ar dažu piemēru uzskaitījumu.

            Noteicēja daļa ietver papildinātu informāciju un komentārus par 418 kaitēkļu taksoniem (augiem no 41 ģints), kas sastopami Latvijas faunā. Aiz noteicēja papildu sagatavots saraksts ar augļaugus bojājošo bezmugurkaulnieku sugām un pilnu to barības augļaugu uzskaitījumu. Divas Latvijas faunai jaunas svešās divspārņu sugas – Obolodiplosis robiniae un Rhagoletis batava šajā darbā minētas pirmo reizi. Baltakāciju laiviņu pangodiņš (Obolodiplosis robiniae) – pirmo reizi ievākti un izaudzēti no parastās baltakācijas (Robinia pseudoacacia) lapu pangām 2012. gada vasarā. Smiltsērkšķu raibspārnmuša (Rhagoletis batava) – 2011. gadā pirmo reizi noķerta pieaugusi muša, bet 2012. gada rudenī novēroti to kāpuru bojājumi parastā smiltsērkšķa (Hippophae rhamnoides) augļos. Noteicējs ietver arī 145 fotogrāfijas un zīmējumus.

 

Abstract

            This is revised and enlarged edition of the previous work published by Amands Rupais in 1999. A key is prepared in two parts and provided for both a scientific and a non-scientific public. The first part contains basic information about the most important arthropod pest groups – insects and mites. Also a short introduction to different types of plant injuries with some examples is presented.

            The key to plant pests contains revised information and comments about 418 pest taxons (for plants form 41 genera) occurring in fauna of Latvia. An additional list of invertebrate pests injurious to fruit plants is prepared and full list of their fruit plant hosts are listed after the key. Two new and alien dipterous pests, Obolodiplosis robiniae and Rhagoletis batava, are reported in the fauna of Latvia for the first time. Obolodiplosis robiniae were collected and reared from Robinia pseudoacacia leaf gall for the first time in the summer of 2012. Rhagoletis batava – one adult fly was captured for the first time in 2011 and larvae in injured fruits of Hippophae rhamnoides were observed in the autumn of 2012. The key contains 145 photos and drawings.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: 19.03.2016

 

 

© "RPD Science" 2011–2018

Address: Kooperācijas iela 1A,

Dobele, Dobeles nov., LV-3701, LATVIA

RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS